понеделник, 8 ноември 2010 г.

Monday
По клоните – врабци.Не пеят.
Люлеят с тънички крачета
следобедните часове.
Перата им са сиви. И не греят
в синхрон със тая есенна дъга,
която връзва ми небето . .
Че тя е вратовръзка . .
Небето – стар костюм .
Придържат щипките небесни,
прикриват облаци локум,
протритото на джоба да не блесне ..
Живея си. На прага на дъжда.
В ръцете – копче от палто.
Врабчетата заплакват безутешно
за някакво избягало листо . .